Environmental law

 

Law nr. 249/2015 - Packaging and waste packaging

( Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje - limba engleza )

Emergency Ordinance nr. 196/2005 - Environmental Fund

( Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu - limba engleza )